Članak je filtriran: četvrtak, 11 Januar 2018 - GornjiVakuf-x.com

Konkurs za dodjelu stipendija Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u kademskoj 2017/2018 godini

1.            Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
-              da su državljani BiH,
-              da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
-              da su u statusu redovnog studenta,
-              da nisu u statusu apsolventa,
-              da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
-              da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.
2.            Za akademsku 2017/2018 godinu dodjeljuje se 100 stipendija po godinama i to :
-              za prvu godinu ……………………………………………………………………….. 15
-              za drugu godinu……… ……………………………………………………………… 20
-              za treću godinu……………………………………………………………………….. 20
-              za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)………………… 45
3.            Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa
4.            Stipendije se isplaćuju u 10 mjesečnih rata u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.
5.            Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.
6.            Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):
-              popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
-              za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,
-              za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
-              uvjerenje o prihodima članova domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite, stalna socijalna pomoć),
-              uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
-              uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
-              potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,
-              kućnu listu,
-              uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,
-              uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2017/2018 godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,
-              uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),
-              potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH (A BiH, HVO, Policija),
-              dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na studiranju,
-              izjavu da podnositelj prijave ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina, notar),
-              uvjerenje da je student iz obitelji boračke populacije, CZ ili porodice logoraša,
-              rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata
-              kopija lične karte CIPS – obadvije strane,
-              dokaz da je učenik generacije,
-              potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Radovina“,
-              potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji Vakuf- Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“,
-              potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik plaćanja komunalne naknade (Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove),
7.            Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu; Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Ul. Vrbaska bb, sa naznakom “Komisija za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.
8.            Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima konkursa.
9.            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Komisija ima pravo provjere dostavljenih podataka o plaćama i drugim naknadama u Poreznoj ispostavi Gornji Vakuf-Uskoplje i drugim pravnim subjektima i ukoliko se utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju takva prijava se neće uzeti u razmatranje.
Informacije na telefon broj: 030/265-403, 030/494-068.
Rezultati konkursa će se objaviti na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje i na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
Broj: 02-14-71/18
Gornji Vakuf–Uskoplje, 11.01.2018.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branko Matijanić

Objavljeno: 11.01.2018.

OVDJE PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC!

Više...

Ovo je spisak volontera Kantonalnih organa uprave SBK

Nakon što je još u novembru 2017. godine raspisan javni poziv za obavljanje volonterskog staža u Kantonalnim organima uprave SBK, danas je objavljena i rang lista primljenih kandidata.

Priliku za stjecanje prvog radnog iskustva imat će 292 volontera.

Napominjemo da ovo nije spisak službeno objavljen od strane Vlade SBK, već je isti u posjedu web portala novum.ba. Ipak, gotovo je sigurno da je ovo konačna lista.

Više...

U SBK posao traži 36.000 osoba, fakultetska diploma sve beskorisnija

Krajem protekle godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona evidentirana je 36.651 nezaposlena osoba. Broj nezaposlenih tokom protekle godine smanjen je za 2.000. Najviše je nezaposlenih s trećim stepenom stručne spreme, njih 13.069, i prvim stepenom odnosno nekvalificiranih 11.412 radnika.

- Na listi je još 36.000 nezaposlenih osoba koje teško mogu odgovoriti zahtjevima tržišta – rekao je kantonalni premijer Tahir Lendo.

Brojne privatne kompanije koje posluju na prostoru Kantona traže kvalificirane radnike, pa je tako „GS Tvornica mašina“ iz Travnika pokrenula obuku za varioce koji su deficitarni u srednjoj Bosni. Mnoge firme traže CNC operatere kako bi mogle održati postojeću proizvodnju. Još veći problem jeste da srednje škole u SBK već godinama školuju gimnazijalce, medicinski kadar i druga zanimanja koja teško mogu odgovoriti tržištu.

Da fakultetska diploma nije garancija za zaposlenje, svjedoči više stotina nezaposlenih sa završenim fakultetima koji su dio ove statistike.

Dnevni avaz

Više...
Priključi se za RSS feed