Vlada SBK: 5.791,50 KM za Srednju školu 'Uskoplje'

Foto: Novum.ba Foto: Novum.ba

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 76. sjednice.

Na prijedlog Skupštine Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je usvojila prijedlog Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za neprofitne organizacije, druge nivoe vlasti i fondove i pojedince.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume“, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, sredstva za realizaciju ove odluke iznose 196.165,45 KM.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozivije „Transfer – projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma“, sredstva za realizaciju ove odluke iznose 20.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je usvojila Godišnji plan i Program projektovanja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona u 2018. godini.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o utrošku sredstava za saniranje kvara na centralnom grijanju u S.Š. „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 5.791,50 KM, a sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.

- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2017. godini, odlukom se utvrđuje iznos od 9.399,00 KM za Razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (uspostava mrežnog video nadzora u gradovima SBK), odlukom se izdvaja iznos od 584.883,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „GUINEA“ d.o.o. Vitez.

- Odluka o davanju saglasnost pokretanje postupka direktnog sporazuma za sanaciju kuhinje i hodnika MUP-a u sjedištu, procijenjena vrijednost nabavke je 4.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala saglasnost na Plan nabavke roba, usluga i radova u 2018. godini.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji Zaključaka Vlade SBK i Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u februaru 2018. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018. godini.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o određivanju iznosa naknade za topli obrok za I kvartal 2018. godine, iznos naknade za sve budžetske korisnike za I. Kvartal 2018. godine iznosit će 8,68 KM.


Komentari objavljeni na web stranici GornjiVakuf-x.com ne održavaju stajalište Uredništva web portala. Svaki uvredljivi komentar ce biti trajno izbrisan. Da bi ste mogli komentarisati morate biti prijavljeni sa facebook nalogom.
na vrh