FOTO: Detaljna fotoreportaža radova na putu Gornji Vakuf – Novi Travnik

Radovi na regionalnom putu R439 Novi Travnik – Gornji Vakuf odvijaju se planiranom dinamikom.

Ukupno je planirano asfaltiranje 11,7 km puta, čime će ove dvije općine biti povezane, a građanima Gornjeg Vakufa znatno smanjeno vrijeme putovanja prema Srednjoj Bosni.

Izgradnja regionalnog puta R439, Novi Travnik – Gornji Vakuf-Uskoplje dionica P Luka – Bistrica, L=6,1 km, od  stacionaže km 21+900 do stacionaže km 28+000.

Ugovor je potpisan sa „Rudnici gipsa“ d.d.  Donji Vakuf na iznos od 2.599.109 KM.

Izgradnja regionionalnog puta R439, Novi Travnik – Gornji Vakuf-Uskoplje dionica P Luka – Bistrica, L=5, 6 km, od  stacionaže km 28+000 do st. km 33+600,

Ugovor je potpisan sa „Livnoputovi“ d.o.o. Livno na iznos od 2.678.486 KM.

Više...

Upozorenje za građane Gornjeg Vakufa-Uskoplja

Dana 25.02.2019. godine izvođač radova Konzorcij „Izgradnja Tojaga“ d.o.o. Mostar i „Mukić-Komerc“ d.o.o. Jajce nastavili su radove na velikom projektu „Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufa-Uskoplja – Faza 1“, koji su bili privremeno obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova (snijeg i niske temperature).

Zbog kompleksnosti projekta i istovremenom angažovanju više građevinskih mašina u centru grada, molimo građane da imaju razumijevanje i strpljenja jer je centar grada faktički veliko gradilište. U narednom periodu odvijanje saobraćaja biti će otežano a parkiranje u centru grada biti će privremeno zabranjeno. U zavisnosti od potrebe biti će povremeno obustavljen saobraćaj u ulicama gdje građevinske mašine nemaju dovoljno slobodnog prostora za rad.

Ujedno molimo sve građane prolaznike da radi svoje sigurnosti ne kreću se tim ulicama gdje građevinske mašine izvode radove a izvođač je dužan odgovarajućim znakovima upozoriti prolaznika na odgovarajuću opasnost.

Radovi su nastavljeni ubrzanom dinamikom a biti će završeni do kraja sezone ove godine.

Investitor ovog projekta je Općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Hvala na razumijevanju!

Šef projekta:
Husein Fale mr.gr.

Više...

U ponedjeljak nastavak radova u Gradskoj ulici

Nakon što je krajem godine zbog niskih temperatura i snijega prekinuto sa radovima u Gradskoj ulici u Gornjem Vakufu-Uskoplju, u ponedjeljak 25. februara bi trebali početi sa radovima.

U septembru 2018. godine otpočela je rekonstrukcija Gradske ulice. Vrijednost radova je 4,16 miliona KM i predviđeno je da se izmijene vodovodne i kanalizacione cijevi, te da se postavi novi asfalt.

Također, završen je i tender kojim se predviđa izgradnja trotoara (betonska galanterija) te nova led rasvjeta. Vrijednost ovih radova je preko 600 hiljada KM. Ukoliko vrijeme dozvoljavalo očekuje se da bi novu rekonstruisanu Gradsku ulicu mogli imati do kraja godine.

Gornjivakuf-x.com

Više...

Gornji Vakuf-Uskoplje: Za ceste 300.000 KM, na ulicama i nova signalizacija

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje godišnjim planom u 2019. godini za održavanje lokalnih cesta iz proračuna će izdvojiti 300.000 KM za ukupno 219 kilometara cesta i ulica. Potvrdio je to BiH Goran Batinić, predsjedatelj Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

Novac će biti usmjeren za građevinske radove u ljetnom razdoblju, prometnu signalizaciju, cestovnu opremu i zimsko održavanje cesta, dodao je Batinić.

U dokumentu dostupnom na službenim internetskim stranicama općine stoji za što će se i koliko novca izdvajati. Za radove redovitog održavanja koje čine cestarski radovi, odnosno osnovni građevinski radovi u ljetnom razdoblju, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i cestovne opreme, kao i planirano zimsko održavanje cesta, minimalno će se izdvojiti 228.882 KM. U sklopu tih radova posebno su planirani radovi na zimskom održavanju lokalnih cesta – zimska služba, za što će biti izdvojene 122.622 KM i odnosi se na sezonu 2018./19. za razdoblje od 1. siječnja do 15. ožujka 2019. i na sezonu 2019./20. od 15. studenoga do 31. prosinca 2019. U sklopu zimskog održavanja cesta planirana je nabava 140 tona soli, zatim redovito ljetno održavanje cesta i ulica u iznosu od 95.000 KM. Za nabavu i postavljanje prometne signalizacije bit će izdvojeno 4.450 KM te nabavu i postavljanje ograda 6.750 KM.

Izvanredno održavanje podrazumijeva radove koji se izvode po odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji, za što će se izdvojiti 40.170 KM. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 1.000 KM, a kako bi se u idućim godinama mogli izvoditi radovi, tu je dokumentaciju potrebno imati. Kako nije moguće sve predvidjeti, ostavljena su sredstva od 30.000 KM, točnije 10% ukupnog iznosa.

Prema procjenama mjerodavne općinske službe, za bolje i kvalitetnije održavanje minimalno stvarno nužnih radova na ovih 219 km cesta i ulica trebalo bi godišnje izdvojiti minimalno oko 700.000 KM, stoji u obrazloženju godišnjeg plana.

Tntportal.ba

Više...

VIDEO: Rekonstrukcija glavne gradske ulice te vodovodne i kanalizacione mreže

Početak projekta rekonstrukcije glavne gradske ulice, a uz nju vodovodne i kanalizacione mreže, vrijedan više od godišnjeg budžeta, obilježio je 2018. godinu opštini Gornji Vakuf-Uskoplje.

Njegovim okončanjem značajno će se popraviti kvalitet života.

Sanela Sojtarić/Federalna TV

Više...

FOTO: Završeno asfaltiranje više putnih pravaca na području Gornjeg Vakufa-Uskoplja

Proteklih dana završeno je asfaltiranjetri pravca na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Naime, asfaltiran je put od mosta Mehmed Drino  na Vrbasu do raskrsnice sa  putem Gornji Vakuf-Uskoplje-Vrse-Ždrimci u dužini od 257 metara. Vrijednost radova na ovoj dionici je 36.613 KM.

Također, asfaltiran je put Polići-Ždrimcii u naselju Ždrimci u dužini od 215 metara. Vrijednost radova je 9.878 KM.

Treći pravac koji je asfaltiran ovih dana je dio puta u naselju Vukadini-Ždrimci (do Delića kuća) u dužini od 43 metra, a vrijednost radova je2.291 KM. Investitor je Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, a izvođač radova Rudnici gipsa Donji Vakuf.

Više...
Priključi se za RSS feed