Imenovan Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici

Foto arhiv: Flashteam.eu Foto arhiv: Flashteam.eu

Dana 28.03.2019. godine na 18. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje zvanično je imenovan Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici. Na istoj sjednici usvojen je i Akcioni plan za prevenciju nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje, za period 2019.-2021. godina.

Naime, općinski Multisektorski tim djeluje neformalno više od godinu dana. Nastao je kao rezultat potrebe za rješavanjem rastućeg problema nasilja u porodici.  Zadaci Multisektorskog tima su jačanje suradnje i koordinacije između institucija koje se bave ovom problematikom, rad na prevenciji i podizanju svijesti o problemu nasilja u porodici te pružanje podrške i zaštite za žrtve nasilja.

Imenovanjem od strane Općinskog vijeća, Gornji Vakuf-Uskoplje postaje jedna od nekoliko općina na nivou Federacije BiH, koje na lokalnom nivou imaju zvanično imenovan Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici i usvojen Akcioni plan za prevenciju nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Ovim činom postajemo ravnopravni sa drugim i većim općinama pri kandidiranju za projekte i programe u ovoj oblasti na nivou Federacije BiH, a sve s ciljem smanjenja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.


Komentari objavljeni na web stranici GornjiVakuf-x.com ne održavaju stajalište Uredništva web portala. Svaki uvredljivi komentar ce biti trajno izbrisan. Da bi ste mogli komentarisati morate biti prijavljeni sa facebook nalogom.
na vrh