SDP BIH: Saopštenje za javnost povodom 12. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

SDP BIH: Saopštenje za javnost povodom 12. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

Klub SDP BiH Gornji Vakuf-Uskoplje je na početku same sjednice predložio izmjenu i dopunu dnevnog reda, odnosno skidanje 11.tačke pod nazivom PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRAVANJU PROVEDBE POSTUPKA PROMETA NEKRETNINE OZNAČENE KAO K.Č.1293/10 K.O. SP_GORNJI VAKUF.

Ova tačka podrazumijeva prodaju zgrade bivšeg OPĆINSKOG KOMITETA Gornji Vakuf, koja se nalazi preko puta Doma zdravlja.

Naime, Općinsko vijeće koje predvodi SDA i HDZ glasali su protiv našeg prijedloga i podržali da Odluka ide na dnevni red. Kao moralan i savjestan Klub vijećnikana na ime građana naše općine odlučili smo da ne učestvujemo u nelegalnim političkim aktivnostima koji predvode vladajuća koalicija SDA-HDZ, te smo napustili današnju sjednicu.

Važno je napomenuti da je u ranijem vremenskom periodu Odluka o prepisu zgrade bivšeg Općinskog Komiteta pod općinsku pala na Sudu Bugojno, gdje je donešen jasan zaključak da nekretnina pripada Općinskom Komitetu kojem je jedni pravni nasljednik SDP BiH.

Međutim, naša općina na čelu sa načelnikom Čauševićem i dalje nije odustala od svojih stranačkih interesa, te je postupak prepisa iste pokrenula na Kantonalnom sudu SBK/KSB, gdje je donesena klasična politička Odluka protiv SDP BiH u korist stranačkih i rodbinskih interesa familija Čaušević-Milanović.

Vođeni do sadašnjim negativnim iskustvom i postupcima stranačkih čimbenika gdje je naša općina u više procesa zloupotrijebila položaj i zakonodavno tijelo (vijećnike u općinskom vijeću SDA-HDZ), te donosila nelegalne Odluke o prodaji nekretnina na štenu naših građana.

Kao primjer navodimo slučajeve Delać,Vukadin i Gudić. U ovim slučajevima općina je isplatila preko 160 000 KM iz Budžeta ( novcem građana naše općine)  stvarnim vlasnicima nekretnina, dok je u slučaju „Gudić“ vlasnici izgrađenih nekretnina nisu dobili Gruntovni upis zbog postupka na sudu.

Mi u SDP-u nečemo odustati od građanske borbe i imovine koja pripada nama, te ćemo pravdu tražiti na Vrhovnom sudu BiH.

Spremni smo se boriti ne samo u BiH, već ako treba na Evropskom sudu za pravdu!

OO SDP BiH Gornji Vakuf-Uskoplje


Komentari objavljeni na web stranici GornjiVakuf-x.com ne održavaju stajalište Uredništva web portala. Svaki uvredljivi komentar ce biti trajno izbrisan. Da bi ste mogli komentarisati morate biti prijavljeni sa facebook nalogom.
na vrh