U četvrtak 10. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

U četvrtak 10. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 15. 02. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća
3. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2017. godinu
4. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu
5. Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu – PRILOG
6. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja
7. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu
8. Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu - TABELA
9. Izvještaj o predloženim mjerama i prijedlozima za rješavanje zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranim zvaničnicima, državnim službenicima i namještenicima u općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje            za 2018. godinu – skraćeni postupak
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak
13. Prijedlog Odluke o naknadama za članove Općinske izborne komisije – skraćeni postupak
14. Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove;
a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu proširenja puta na lokalitetu naseljenog mjesta Pridvorci
b) Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. 1696/131, k.o. SP_Gornji Vakuf
c) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „SARA OASIS“ d.o.o. Sarajevo
d) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „FAIK“ d.o.o. Novi Travnik
e) Prijedlog Odluke o davanju na korištenje gradskog stadiona „Luke“ Akademiji nogometa „VRBAS“ Gornji Vakuf-Uskoplje
15. Prijedlog Odluke o imenovanju;
a) Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
b) Konkursne komisije
c) Drugostupanjske stručno upravne komisije
d) Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Batinić


Komentari objavljeni na web stranici GornjiVakuf-x.com ne održavaju stajalište Uredništva web portala. Svaki uvredljivi komentar ce biti trajno izbrisan. Da bi ste mogli komentarisati morate biti prijavljeni sa facebook nalogom.
na vrh