FOTO: Danas je 4. juli - Dan borca

Foto: SDP Gornji Vakuf-Uskoplje Foto: SDP Gornji Vakuf-Uskoplje

4. jula 1941. godine održana je sjednica CK KPJ na kojoj je donijeta odluka da se narodima Jugoslavije uputi proglas s pozivom na ustanak i oružanu borbu protiv okupatora (njemaca i italijana) i domaćih izdajnika( NDH i četničkog pokreta Draže Mihajlovića ).

Nakon proglasa, u veoma kratkom vremenu, u svim dijelovima Jugoslavije organizovane su partizanske jedinice, podizani ustanci i počela je borba za konačno oslobođenje zemlje.

 Glavni organizator ove borbe bila je KPJ na čelu sa  Josipom Brozom Titom.

Jugoslovenski partizani su tada bili jedina organizovana oružana vojska koja se borila protiv fašizma u tada pokorenoj Europi.

Ovo je historijska činjenica koju su tada prizvali i saveznici.

9. Maja 1945 godine fašizam je pobijeđen.

Danas je 4 juli 2017 god.

Spomenici iz tog vremena uglavnom su srušeni, spomen ploče polupane, muzeji devastirani.

Danas trgovi, ulice, škole, mostovi nose imena najvećih zločinaca iz tog vremena. Fašizam, nažalost nije pobijeđen. Tu je među nama. Na stadionima, koncertima, sportskim i kulturnim manifestacijama. Prisutan je u svim dijelovima BiH. Na žalost među mladim ljudima. Njime se građani manipulišu.

Biti antifašist znaći voljeti svoj narod, svoju vjeru, svoju zemlju. Raditi i graditi za dobrobit svih ljudi. Biti antifašist znači biti čovjek bez obzira kojoj vjeri ili stranci pripadao.

Spomenike možemo rušiti, ali historija se ne može izbrisati.


Komentari objavljeni na web stranici GornjiVakuf-x.com ne održavaju stajalište Uredništva web portala. Svaki uvredljivi komentar ce biti trajno izbrisan. Da bi ste mogli komentarisati morate biti prijavljeni sa facebook nalogom.
na vrh