Policijska stanica Gornji Vakuf-Uskoplje kreće u borbu protiv osoba koje dovoze pse lutalice u naš grad

Problematika pasa lutalica na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje je ozbiljan sigurnosni problem kojim su ugroženi životi građana ove općine.

Policijska stanica Gornji Vakuf-Uskoplje kontinuirano i konstantno prati stanje na terenu, uz saradnju sa općinskim organima s ciljem preventivnog djelovanja i rješavanja ove problematike.

Sa sigurnošću je utvrđeno da su u proteklom vremenskom periodu nepoznata lica sa kombi vozilima dovozili i ostavljali pse lutalice na području naše općine, čemu su bili svjedoci građani perifernih naselja naše općine. Međutim izostala je pravovremena prijava u policijsku stanicu. S tim u vezi, policijska stanica zajedno sa općinskim organima u narednom periodu radit će aktivno na rješavanju ove problematike. Posebno će se svakodnevno (24 sata) raditi kontrole na Humcu, Deveču, Sičaji i drugim ulascima u gradu.

Mole se građani da ukoliko primijete vozila ili lica koja vrše dovoz pasa lutalica da odmah obavijeste policijsku stanicu na broj 122, da bi mogli pravovremeno i efikasno reagovati, a sve sa ciljem da se građani naše općine osjećaju sigurno.

PO OVLAŠTENJU POLICIJSKOG KOMESARA
VD KOMANDIR PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE
Inspektor
Senad Latić

Više...

Gornji Vakuf-Uskoplje: Psi lutalice zadavili 110 pilića i 17 paunova

Psi lutalice su u naselju Donja Ričica, općina Gornji Vakuf-Uskoplje nanijeli veliku štetu peradarima.

Naime, D.M. je je prijavio da su mu provalili žicu kojom je ograđen prostor gdje su smješteni pilići te podavili oko 110 komada pilića starosti oko četiri mjeseca.

S.D., također iz Donje Ričice, je prijavio  da su mu psi lutalice, njih šest, provalili prostor gdje su smješteni paunovi te podavili sedamnaest paunova, od toga četiri paunice i trinaest piladi pauna.

gornjivakuf-x.com

Više...
Priključi se za RSS feed