Članak je filtriran: utorak, 03 April 2018 - GornjiVakuf-x.com

U četvrtak zasjeda Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 05. 04. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja,
2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje,
3.Izvještaj o radu JU Apoteka za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu,
4.Izvještaj o radu JU Dom zdravlja za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu,5.    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu,
6.Izvještaj o radu Centra za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf - Uskoplje za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu,
7.Izvještaj o radu JU Dječji vrtić "Zvončić" Gornji Vakuf - Uskoplje za 2017. godinu i Plan i program rada za pedagošku 201/2018 godinu,
8.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01. 01.-31. 12. 2017. godine,
9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljima Gornji Vakuf-Uskoplje i Batuša - skraćeni postupak,
10. Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima za općinu Gornji Vakuf - Uskoplje za razdoblje 2018 - 2020 godina - skraćeni postupak,
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju :
a) Člana Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,
b) Člana Komisije za statut i propise,
12.  Prijedlog rješenja o imenovanju :
a) Člana Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,
b) Člana Komisije za statut i propise.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Batinić

Više...

Prevencija na zaštiti od požara, za neodgovorna lica predviđene novčane kazne u iznosu od 500-1500 KM

U kabinetu Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje, održan sastanak predstavnika Civilne zaštite, Vatrogasnog društva, Policijske stanice i Šumarije na temu „Prevencija na zaštiti od požara“. Nakon provedenih diskusija prisutnih, dogovoreno je da se u narednom periodu ispred nadležnih institucija vrši konstantni obilazak terena, a sve u cilju informisanja stanovništva u vezi prevencije i zaštite od požara.

Molimo sve savjesne građane da pravovremeno dojave nastanak odnosno izbijanje požara na sljedeće brojeve telefona:

Profesionalna Vatrogasna jedinica Gornji Vakuf-Uskoplje 123
Policijska stanica Gornji Vakuf-Uskoplje 122
Šumarija Gornji Vakuf-Uskoplje 030 265-799
Kantonalna Uprava za Šumarstvo 030 494-156

Protiv lica za koja se utvrdi da su izazvali požar, bit će pokrenute sve mjere predviđene Zakonom o šumama, prema kojem su, za neodgovorna lica, predviđene novčane kazne u iznosu od 500-1500 KM. Zbog svega navedenog upozoravamo vlasnike poljoprivrednih i šumskih parcela da se ponašaju odgovorno prilikom čišćenja svojih parcela.

Više...

VIDEO: Bosna i Hercegovina 8. na svjetskoj listi izvoznika maline

Malina je vodeća kultura kada je riječ o izvozu u sektoru voća i povrća iz BiH. U prošloj godini, uprkos svim problemima, ostvaren je izvoz od 71 milion KM, a BiH je sada 8. na svjetskoj listi zemalja izvoznica. Zašto država nije prepoznala potencijal i koji su to problemi s kojima se suočavaju?

- Možemo reći da je prošle godine najveći izazov za proizvođače malina bila cijena koja je bila prisutna. Ona je bila na dosta niskom nivou pogotovo ako poredimo sa prošlim godinama gdje je trend bio u uzlaznoj putanji. Jedan od izazova koje je zadesio proizvođače prošle godine jestu i nepovoljni vremenski uslovi, kao što je kasni mraz u aprilu koji je dosta umanjio rod maline, kazao je  Armin Kurbegović iz Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH.

Problem bh. proizvođača je nekontrolirano širenje ove proizvodnje i sadnje, zbog čega je treba staviti u sistem. Kurbegović je ukazao i na to da je neophodno da građani u BiH treba da više koriste domaći proizvod.

- Fokus se treba prebaciti s kvantiteta na kvalitet, na povećanje prosječnih prinosa i na smanjenje zasada proizvodnih površina jer je u posljednje vrijeme fokus samo na širenju proizvodnje. Došlo je do smanjenja potražnje ne tržištu, a ne možemo se takmičiti kvantitetom, ističe Kurbegović.

Alfa TV

Više...

U SBK najniža, a u Kantonu Sarajevo najveća plata u FBiH

Troškovi života u BiH rastu iz godine u godinu, a plate stagniraju ili se smanjuju. Tako je cijena potrošačke korpe četveročlane porodice viša od 1.800 KM prema posljednjim zvaničnim podacima entitetskih saveza sindikata, a minimalna plata iznosi 406 KM. Četveročlane porodice većinom spajaju kraj s krajem, režu troškove i zadužuju se kako bi preživjele od 1. do 1. svaki mjesec.

Pritom, cijene i primanja variraju od opštine do opštine i od grada do grada, pa je u nekim dijelovima ovaj nesklad između primanja i potrošnje još veći.

Niže plate u 2017.

Prema podacima koje je objavio Zavod za statistiku Republike Srpske vidljivo je da se u RS lošije živjelo prošle godine u odnosu na 2016. godinu. Naime prosječna plata u RS za prošlu godinu manja je za pet maraka nego 2016, kada je iznosila 836 KM, i bila najviša od 2013. godine.

Takođe evidentno je i da zaposleni u skoro dvije trećine opština u Republici Srpskoj prošle godine nisu mogli zaraditi ni prosječnu platu, koja je iznosila 831 marku, dok je 27 lokalnih zajednica plata bila iznad prosječne, i to u opštinama koje imaju rudnike, termo i hidroelektrane, te šume - Stanarima, i to 1.180 KM, Ugljeviku -1.135 KM, te u Gacku, gdje se u prosjeku zarađivalo 997 maraka. Platu veću od prosjeka zarađivali su i građani Banjaluke - 958 KM, te građani Istočnog Drvara čija je prosječena plata iznosila 923 KM.

Sa druge strane, najmanje plate bile su u Kupresu, i to 504 KM, Donjem Žabaru, 564 KM, i Jezeru, gdje je prosječna isplata bila 571 KM u neto iznosu. U pitanju su nerazvijene ili izrazito nerazvijene lokalne zajednice.

Plate u FBiH

Što se tiče iznosa prosječnih neto plata u Federaciji BiH, njih je nedavno istražio portal Poslovni svijet. Prema njihovom istraživanju, najviša prosječna neto plata u Federaciji BiH je u sarajevskoj opštini Centar i iznosila je 1.197 KM, dok je najniža registrovana u Doboj-istoku u visini od 532 KM.

Druga po redu s najvišom prosječnom neto platom je opština Ravno, koja pripada Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa 1.161 KM.

Posmatrano po kantonima, najviša prosječna neto plata u prošloj godini bila je u Kantonu Sarajevo 1.018 KM, ali je, nakon Centra, druga opšina s najvišom prosječnom platom opština Novo Sarajevo sa 1.115 KM, a slijedi opština Stari grad u Sarajevu sa 1.027 KM.

Opština s najnižom platom u KS je Ilijaš, iznosila je 638 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu najviša prosječna plata bila je u Kaknju - 969 KM i viša je u dnosu na Zenicu za 124 KM.

Najniža prosječna plata u ZDK bila je u Žepču - 545 KM, a zatim u Olovu - 613 KM.

Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, očekivano najviša prosječna plata u prošloj godini bila je u Tuzli - 874 KM, a slijede Banovići sa 844 KM.

Najniža plata u tom kantonu je bila u Doboj-istoku 532 KM.

U Srednjobosanskom kantonu najviša prosječna neto plata je u Dobretićima - 913 KM, dok je u Travniku iznosila 661 maraka. U  Srednjobosanskom kantonu su inače najniže plate u FBiH.

U Hercegovačko-neretvanskon kantonu najviša plaža bila je, u opštini Ravno - 1.161 KM, a zatim u Gradu Mostaru 1.042 KM. U Jablanici prosječna plata iznosila je 942 KM, a u Konjicu 766 KM.

U Livanjskom kantonu iznos prosječne plate prednjači u Bosanskom Grahovu 1.006 KM, u Livnu 905 KM, a Kupresu 902 KM.

U Unsko -sanskom kantonu je zabilježeno da je u Bihaću prosječna plata 929 KM, a u Velikoj Kladuši 738 KM.

6yka.com

Više...
Priključi se za RSS feed